ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

RC.No.755,dt.26.10.12 of SPD,Hyd reg. State level monitoring teams visit shcedule & team members details

The SPD,RVM(SSA),Hyd vide Proc.Rc.No.755/RVM(SSA)/C1/2012,dt.26.10.2012 has issued State level monitoring of schools Schedule and Team members details.
   For copy of above proceedings CLICK HERE