ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

DEPARTMENTAL TEST MAY 2012 RESULTS WITH NAMES

GOT Paper Code 88 & 97  May-2012 Result  DOWNLOAD
GOT Paper Code 88 & 97  July-2011 Result  DOWNLOAD
GOT Paper Code 88 & 97  December-2011 Result  DOWNLOAD

EOT Paper Code 141  May-2012 Result  DOWNLOAD
EOT Paper Code 141   July-2011 Result  DOWNLOAD
EOT Paper Code 141  December-2011 Result  DOWNLOAD

Spl.Language Test Code 37 Result  May-2012 Result  DOWNLOAD
Spl.Language Test Code 37 Result  July-2011 Result  DOWNLOAD
Spl.Language Test Code 37 Result  December-2011 Result  DOWNLOAD